2014-04-04

"NA PYTANIE O LECZENIE RAKA PREPARATEM CAMELIN" ZBIÓR PRAC - MINISTERSTWO ZDROWIA
W GRUZJI SSR"

2014-04-03

"NIEKTÓRE ZAGADNIENIA KLINIKI, DIAGNOSTYKI I LECZENIA RAKA" . ZBIÓR PRAC - MINISTERSTWO ZDROWIA W GRUZJI SSR SSR" .

2014-04-11

"BADANIE WŁAŚCIWOŚCI ANTYBLASTYCZNYCH PREPARATU CAMELIN", PRACE GRUZIŃSKIEGO MINISTERSTWA ZDROWIA SSR, INSTYTUT ONKOLOGII".

2014-04-11

"W SPRAWIE WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWNOWOTWOROWYCH
PREPARATU CAMELYN I MECHANIZMU JEGO DZIAŁANIA"

2014-04-12

"O AUTOIMMUNOCHEMOTERAPII
PACJENTÓW Z CHOROBAMI LEUKOZOWYMI",
BIULETYN AKADEMII
NAUK W GRUZJI SSR. ”

2014-04-12

„WPŁYW CAMELYN NA
WYWOŁYWANIE NOWOTWORÓW”;
BIULETYN AKADEMII
NAUK W GRUZJI SSR"

2014-04-12

"NASZE WRAŻENIA Z LECZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO PREPARATEM CAMELIN"

2014-04-12

„WPŁYW CAMELYN NA GUZY INDUKOWANE, BIULETYN AKADEMII NAUK W GRUZJI SSR”

2014-04-12

W SPRAWIE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI KOMÓREK NOWOTWOROWYCH ZACHOWANYCH W CAMELYN "

2014-04-12

„NIEKTÓRE ZMIANY IMMUNOLOGICZNE W TRAKCIE PROCESU NOWOTWOROWEGO, CHOROBY OPARZENIOWEJ I DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AKTYWNEGO SZCZEPIENIA

2014-04-12

„WŁAŚCIWOŚCI ANTYUMORYCZNE
CAMELYN I MECHANIZM
DZIAŁANIA ”
PDF

2014-04-03

„ODPOWIEDNIE ZASTOSOWANIE CAMELYNU W LECZENIU ZAPALENIA ZAPALENIA KOŚCI I STAWÓW I OSTEOCHONDROZY ZA POMOCĄ ULTRAFONOFOREZY I ELEKTROFOREZY”

2014-04-03

AKTYWNOŚĆ FAGOCYTÓW NEUTROFILÓW U PACJENTÓW Z GRUŹLICĄ PODCZAS IMMUNOTERAPII Z "CAMELYN"

2014-04-13

OCENA AKTYWNOŚCI PRZECIWBAKTERYJNEJ I PRZECIWGRZYBICZEJ "CAMELYN M"
IN VITRO I IN VIVO