O firmie

Niezależna gruzińska firma farmaceutyczna z siedzibą w Tbilisi.

„Camelyn LTD” rozpoczęła swoją działalność w 2004 roku. „Camelyn” jest prywatną Gruzińską firmą Naukowo-Farmaceutyczną, założoną przez Panią Ketevan Maglakelidze, Mzię Maglakelidze i Eliso Khadagishvili (założyciele). Firma zajmuje się identyfikacją i rozwojem produktów immunomodulujących, przeciwnowotworowych, przeciwbakteryjnych i antywirusowych, a także identyfikowaniem i opracowywaniem związków biologicznie czynnych możliwych do zastosowania w przemyśle spożywczym i kosmetologii.

Promocja „Camelyn” w USA

Nasz oddział w USA powstał w styczniu 2007 roku. „Camelyn US, Inc” zajmuje się promocją i dystrybucją naszych produktów oraz reprezentacją naszej firmy w Ameryce Południowej i Północnej oraz w innych krajach. „Camelyn US, Inc” zarządza naszą rozległą siecią agentów promocyjnych w różnych krajach.

Badania i Rozwój

Firma zajmuje się identyfikacją i rozwojem biologicznie aktywnych związków naturalnych możliwych do zastosowania w medycynie, przemyśle spożywczym i kosmetologii. Firma identyfikuje badania i rozwój jako jeden z najbardziej istotnych i krytycznych obszarów prowadzących do sukcesu firmy. Oprócz zatrudniania wykwalifikowanej kadry technicznej firma współpracuje z wieloma uniwersytetami i ośrodkami badawczymi nie tylko w Gruzji, ale także w USA, Kanadzie i Europie. Dzięki temu „Camelyn” jest na bieżąco z nowymi osiągnięciami w tej dziedzinie co pomaga w odkrywaniu nowych jednostek chemicznych w nowotworach i innych chorobach infekcyjnych.

Przegląd badań klinicznych

Właściwości lecznicze Camelyn badamy od 1946 roku.
Badania przedkliniczne, kliniczne z produktami Camelyn (Camelyn M1, Camelyn M2, Camelyn M3, Camelyn M4) przeprowadzono w kilku ośrodkach klinicznych w Moskwie, Leningradzie, Charkowie i Tbilisi z bardzo obiecującymi wynikami.

Historia

Autor leku "Camelyn M" - Benedykt (Dzaguli) Maglakelidze

Badania nad "Camelyn M" rozpoczeły się w 1950 roku pod nadzorem pracownika naukowego GSSR K.D. Eristavi w Instytucie Chirurgii Doświadczalnej i Klinicznej MH GSSR i Instytutu Transfuzji Krwi.

W tym samym czasie prowadzone były pierwsze badania lekarskie w zakresie guzów eksperymentalnych w Zakładzie Patofizjologii (Kierownik Akad. AS GSSR Vladimir Voronin) Państwowego Instytutu Medycznego w Tbilisi, kierowanego przez prof. T.G Natadze. Pierwszy etap eksperymentów przeprowadzono na białych myszach z samoistnymi i przeszczepionymi guzami sutka. Dwa lata później eksperymenty powtórzono w Instytucie Onkologii w Leningradzie, akademik laboratoryjny L.M. Shabada.

W wyniku tych obserwacji stwierdzono, że „Camelyn M” nie tylko opóźnia rozwój guzów pierwotnych, ale także pomaga odwrócić rozwój w pełni rozwiniętych guzów samoistnych. Badania histomorfologiczne wykazały obecność niedawnego krwotoku w zrębie guza i martwicę komórek nowotworowych.Eksperymenty przeprowadzone na białych myszach z guzami różnych narządów.

Na początku eksperymentu powołano specjalną komisję, której członkami byli: zastępca dyrektora Instytutu Onkologii Akademii Nauk ZSRR ze strony naukowej profesor. NA. Shanin, Kierownik Laboratorium Onkologii Doświadczalnej, członek Akademii Nauk, profesor. Shabad i przewodniczący komitetu E.A. Vognibova.

Komisja obserwowała proces i wyniki eksperymentów. Na podstawie otrzymanych danych komisja stwierdziła, że testowany lek "Camelyn M" ma hamujący wpływ na nowotwory. Zmniejszenie wzrostu, a w niektórych przypadkach całkowite zniknięcie guzów pod wpływem tego leku. Przybliżone wyniki uzyskano podczas testowania "Camelyn M" w modelowym raku doświadczalnym w Moskwie, w Instytucie Doświadczalnej Patologii i Terapii Raka Akademii Nauk ZSRR. Praca wykonana pod kierunkiem czołowego akademika M.M. Majewski.

Po badaniach przedklinicznych i toksyczności leku, pod nadzorem  Akademi Nauk GSSR K.D. Eristavi rozpoczęły się badania efektu terapeutycznego "Camelyn M" w warunkach klinicznych u pacjentów z nowotworami złośliwymi.
Należy zaznaczyć, że wszyscy pacjenci mieli daleko zaawansowaną postać choroby. U większości z nich obserwowano nawroty choroby nowotworowej po wielokrotnych zabiegach operacyjnych.

Pomimo ciężkiego stanu pacjentów i prawie końcowym stadium choroby, działanie "Camelyn M" było skuteczne. Chorzy byli pod obserwacją w okresie od roku do 9 lat po leczeniu. Nie we wszystkich przypadkach osiągnięto wyleczenie, ale należy zaznaczyć, że uzyskano prawie 100% efektu terapeutycznego w postaci poprawy stanu ogólnego, obniżenia temperatury, ustąpienia bólu, wymiotów, poprawy obrazu krwi, zmniejszenia wielkości przerzutów, rehabilitacji i wydłużenia życia.

W 1965 roku Prezydium Rady Naukowej Komitetu Farmakologicznego Ministerstwa Zdrowia ZSRR nadało lekowi nazwę: Camelyn i poleciło Ministerstwu Zdrowia (MOH), wyprodukowanie przez GSSR 1,5 miliona fiolek leku i przesłanie go do klinik onkologicznych w Moskwie, ale w okolicznościach nagłej śmierci autora wskazanie nie zostało wdrożone.

Unikalny materiał archiwalny, który był ukryty w osobistym archiwum pana Benedykta (Dzagulego) Maghlakelidze, udostępniony w 2004 roku umożliwił wznowienie nowych współczesnych badań nad unikalnymi właściwościami "Camelyn M"  badania nad lekiem wznowiono w najlepszych ośrodkach naukowo - badawczych na świecie.

Wyniki otrzymane w wiodących ośrodkach klinicznych Quebecu, Montrealu, Berna, Rio -de Janeiro, Delhi, Stanów Zjednoczonych Illinois, Oregonu, Niemiec, Anglii, potwierdzają wysoki potencjał preparatu. Preparat wykazał odporność na antybiotykoodporne bakterie i wirusy, podkreślono również znaczną skuteczność "Camelyn M" w zwalczaniu chorób nowotworowych.